Hoërskool Nelspruit gaan met deernisvolle omsigtigheid om met elke kosbare kind wat deur ouers aan ons toevertrou word.  Dit is inderdaad ’n voorreg om elke leerder se potensiaal deur middel van ’n toepaslik opgeleide en passievolle personeel-korps, moderne en goed-toegeruste fasiliteite, asook ’n weldeurdagte plan vir môre, na die beste van ons menslike vermoë te ontgin.

’n Beginselvaste, gelowige en doelgerigte jongmens wat die eise van die moderne samelewing vierkantig in die oë kan kyk en met onderskeiding kan hanteer, is ons visie.  Elkeen wat die reguit pad met integriteit bewandel en sinvol van dit wat NHS hom/haar bied, gebruik maak, sal uiteindelik die palmtak met trots kan dra.

Mnr Johan Hattingh

Die skool se primêre doel is om geleenthede vir leerders te skep om hulle Godgegewetalente op elke terrein ten volle te ontwikkel sodat hulle ná skool as selfstandige mense die grootmenswêreld met selfvertroue en sukses kan hanteer. Die hoofklem val op akademiese ontwikkeling.‘n Hoë slaagsyfer en ander akademiese prestasies is die resultaat van effektiewe onderrig, sinvolle bemoeienis en konstante steun.

AKADEMIE

KULTUUR

DIENSLEWERING

Die skool het in 1916 as ’n eenmanskooltjie tot stand gekom. Sedert 1933 is die junior-en seniorleerders van mekaar geskei en het die skool as die Nelspruitse Skool bekend gestaan. Die huidige skoolgebou is in 1952 voltooi en die laer- en hoërskool het as twee afsonderlike skole voortbestaan. Fenomenale groei het op vele terreine plaasgevind en twee hoërskole, Lowveld High School (in 1970) en Hoërskool Bergvlam (in 1975), het uit Hoërskool Nelspruit ontwikkel.

Die letters NHS kom in die boonste linkerhoek, waaruit die kruispaaie vertrek, voor. Die sirkel simboliseer Nelspruit as die sentrum van die groot Laeveld waaruit die paaie na die ander groot sentra lei. (Die ideaal was dan ook dat NHS die onderwyssentrum van die Laeveld sal word.) Die arm met die palmtak kragtig na bo gestrek, vorm die klassieke beeld van die Romeinse oorwinnaar. Die leuse “Palmam Qui Meruit Ferat” (laat hom wat dit verdien, die palmtak dra), sluit hierby aan. Die seilskip simboliseer die koms van Jan van Riebeeck in 1652. Driehonderd jaar daarna, in 1952, kom NHS tot stand. Die kop van die swartwitpens verteenwoordig die Laeveld se pragtige fauna en flora.

Die son van hierdie wye land, die groeikrag van ons grond, Is deel van hart en lewe Getuig ons met hart en mond, Ons bid om krag van Bowe, Ons roeping te volvoer, Ons land en ook ons Nasie as eenheid saam te snoer, Bereid ons goed en bloed te offer vir ons land, Suid-Afrika. Ons trots besit en dure pand Die vreugde van ons hart, Die sieraad van daie Laeveld DIE NELSPRUITSE HOËRSKOOL, Ons jeug se sorgloos lewe, Die vorming van ons gees, die stukrag van ons strewe, sal hier veranker wees. Ons leuse as ‘n vaandel dra

PALMAM  QUI  MERUIT  FERAT.

HOOFLEIERS VAN 2021/2022

GESELS VANDAG MET NELLIES