BUCO Laeveld Vriendskaplike Interhoër 2022

BUCO Laeveld Vriendskaplike Interhoër 2022

VOORWOORD: MNR. JOHAN HATTINGH (NHS SKOOLHOOF)
Hoërskool Nelspruit heet u hartlik welkom by die BUCO LAEVELD INTERHOËR VAN 2022 – die onbetwisbare hoogtepunt op die atletiekjaarkalender.

Ons sien met groot opgewondenheid daarna uit om hierdie viering van jonkwees, talent en lewenslus saam met u te kan geniet.  Ons is dankbaar om die geleentheid te kan aanbied, te midde van ‘n pandemie.  Die nuwe normaal van beeldsending (stroming) van sportbyeenkomste skep tog ook momentum in skoolgemeenskappe – geleenthede om ‘n dag vol opwinding te kan beleef.  Geleenthede om hierdie kosbare kleinnood te waardeer en om te bou aan herinneringe wat vir baie jare gekoester sal word.

Hierdie unieke 72ste Interhoër is ‘n spanpoging van onderwysers, afrigters, ouers en leerders – ‘n vertoonstuk van aanpasbaarheid en deursettingsvermoë.

Mnr. Johan Hattingh

DIE ATLEET SE KODE
Die mededingendespannebeloweplegtigomvandaghullespannese kleure
met eertedraen op tetree:
met YWER, maar sonder NA-YWER
met VASBERADENHEID, maar altyd HOFLIK
met TOEWYDING, maar altyd MENSLIK
want die primêre doelwit in die lewe is:
nie die OORWINNING nie, maar die DEURSETTINGSVERMOë
nie die PRESTASIE nie, maar die STREWE daarna;
nie die BELONING nie, maar die DEELNAME

Die vormende waarde van sport mag vir die verloorder van groot waarde wees,
want menige wenner beleef somtyds sy grootste nederlaag in die oowinning,
en menige verloorder verlaat die arena van die lewe met ‘n oorwinning
oor homself, geestelik versterk.
Wanneer die Groot Teller eendag langs jou naam sal skryf, sal dit nie wees
of jy gewen of verloor het nie, maar hoe jou gesindheid in die stryd was.

ATHLETES CODE
The competing teams undertake and pledge their word that today they
will wear the colours of their teams to honour them, and to act:
with ZEAL but without ENVY
with DETERMINATION yet COURTEOUSLY
with great VIGOUR but always HUMANELY
because the primary object in life is:
not VICTORY, but PERSEVERANCE
not ACHIEVEMENT, but STRIVING
not the REWARD, but the INCLINATION

The formative value of sport may be of great value to the loser, because many a winner
sometimes experiences his greatest defeat in victory, and many a loser often leaves the
arena of life victorious over himself, spiritually strengthened.
One day when the Great Scorer begins to calculate against your name, He will not write
whether you have won or lost, but what your attitude was in the field of competition.

EMBLEM COLOURS
Green: Barberton
Orange: Rob Ferreira
Turquoise: Bergvlam
Red: Penryn
Royal Blue: Lowveld
Yellow: Lydenburg
Black: Nelspruit

SKOOLKLEURE – SCHOOL COLOURS
Barberton (BA)
Dark green vest, red trim ;dark green shorts
Donkergroen frokkie, rooi-omboorsel; donker-groen broek

Rob Ferreira (ROB)       
Orange vest with green stripe; orange shorts
Oranje frokkie met groen streep; oranje broek

Bergvlam (BV)
Turquoise vest, navy shorts/ski pants
Turkoois frokkie, vlootblou broek/ski-broek

Penryn (PEN)
Navy blue vest; navy, grey and red shorts
Vlootblou frokkie; vlootblou, grys en rooi broek

Lowveld High (LOW)
Light blue vest, red shorts
Ligblou frokkie; rooi broek

Lydenburg (LYD)
Green and yellow vest, black shorts
Groen en geel frokkie; swart broek

Nelspruit (NEL)
Black and white with black, yellow and green stripes
Swart en wit met swart, geel en groenstrepe

TITELBORG

GOUE BORGE

ITEM BORGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILWER BORGE

BRONS BORGE

PROGRAM
BUCO Laeveld Interhoër Program 2022