CHRISTA SCHUTTE 27.12.2002 – 26.12.2020

CHRISTA SCHUTTE 27.12.2002 – 26.12.2020

Christa, die Nellies vier jou mooi lewe saam met jou ouers en al jou familie en vriende. Ons is bevoorreg en geseënd om so ’n spesiale liefdevolle jongmeisie ’n palmtakdraer te noem.

Jou heengaan laat ’n geweldige leemte in almal se lewens, maar mooi herinneringe sterf nooit.

Ons Vader se liefde het soos sonstrale deur ’n venster, helder en sonder valsheid deur jou geskyn. Jy het elke dag jou lewe met oorgawe geleef en mense aangeraak. Jou merkwaardige glimlag en mooiste hart was tekenend van jou spontane lewensblyheid.  Die besonderse verhouding tussen jou en jou Skepper bly vir baie van ons ’n daaglikse inspirasie. Jy het nooit geoordeel nie en net die mooiste in elke persoon raakgesien. Ons sal jou onthou as iemand met ’n nederige geaardheid en sagte woorde wat altyd bereid was om ander se behoeftes voor jou eie te stel.

Jou mooi skolespore het by Laerskool Laeveld begin en het jy met oorgawe aan redenaars, netbal en hokkie deelgeneem en is jy as onderhoofmeisie verkies.

Jou betrokkenheid op vele terreine in die hoërskool spreek van waagmoed en ambisie. Op akademiese gebied het jy briljant presteer en in sport het jy veral in verspring en hokkie uitgeblink. Jou deelname aan onvoorbereide debat en as Cansa-debutant het getuig van jou beginselvastheid en jou ouers se fyn opvoeding. Dat jy as Onderhoofleier Sosiaal 2021 verkies is, spreek van jou sterk leierseienskappe en uitstekende menseverhoudings.

Sonder twyfel is jou ewige lewe vir ons almal ’n vertroosting omdat die opgestane Here so duidelik in jou hart geleef het. Jou lewensmotto – Dei sub numine viget – wys dat jy onder die Gees van God floreer het en dit was jou ingesteldheid en nalatenskap.

Tot weersiens, liewe Christa.

PALMAM QUI MERUIT FERAT