NELLIE HART

Nuwe graad 8’s skop jaarliks hul hoërskoolloopbaan af met ‘n uitreikprogram onder leiding van hulle onderwysers. Dit is ‘n instelling om ‘n gesindheid van diensbaarheid te berwerkstellig en terug te ploeg in die gemeenskap, wat op sy beurt weer NHS ondersteun. Dit sluit in besoeke aan ouetehuise, ondersteuning aan dierebeskermingsorganisasies en bystand aan omliggende skole. Die inisiatief word dan ook in opvolgende jare deurgevoer met jaarlikse projekte wat in graadverband onderneem word.

 

Die Nellie Hart beweging het hierdie jaar Projek Delta op die been gebring. Die organiseerders en leerders het gevoel dat dienslewering by NHS die hartklop van die projek moet bly, maar dat daar ook gefokus moet word op die interne projekte wat elke graad aanpak sowel as die nalatenskap van die uitreike en projekte. Projek Delta is ook geloots om leerders by die skool die geleentheid te gee om effektief aanmelding te maak en soedoende enige sake te rapporteer aan die ondersteunersdienste.

 

Hier is ‘n skakel na die aanmeldingsvorm: https://goo.gl/forms/rVCLk3FzVNXK19IE2

Projek Delta beeld die volgende uit:

 • Groen: Interne (Nellie-hart) (NHS- leerders,-personeel, -werkers ens.)

 • Geel: Eksterne ( Gemeenskap, Uitreike, fondsinsamelings, ens.)

 • Swart: Nalatenskap (Voetspoor wat ons agterlaat vir toekostige Nellies en vir die wêreld)

NELLIES CARE

The Nellies Care outreach programme aims to build bridges and not walls, working towards building a better South Africa for everyone. With Nellies Care, we would like to share our knowledge, skills, time and facilities in order to uplift and empower our community, province and country – one outreach at a time.

OUR OBJECTIVES

 • SKILLS

  By working together with the circuit office we would not only like to help empower learners but also their educators as well as principals with methods, systems and tips to improve education in Ehlanzeni.

 • EXTRA CLASSES

  Educators from NHS help selected schools by giving extra classes in preparation for both the preliminary as well as final exams.

  Learners are provided with stationery, meals and transport to NHS.

  Six subjects, depending on the needs of the pupil are taught by NHS educators.

 • FACILITIES

  To avail sports facilities for clinics and tournaments, to empower athletes who don’t have access to quality facilities at their schools.

 • MOTIVATION

  Capable staff motivating and encouraging pupils and teachers to work hard to achieve their goals.

WORK WITH US

We invite businesses that would like to be part of the Nellies Care initiative to make contact with us. Working together with the circuit office we would not only like to help empower learners but also their educators as well as principals with methods, systems and tips to improve education in Ehlanzeni.

GESELS VANDAG MET NELLIES