INTERNE DEPARTEMENTSHOOFDE

Me. Denise Janse van Rensburg

Rekeningkunde

Me. Linda Spasimante 

Lewenswetenskappe

Me. Lucille Meyer 

Engels

Me. Rina Malan 

Wiskunde

Mnr. Chris Mans 

Praktiese vakke

Me. Belinda van Vuren 

Besigheidstudies

Me. Ezette Mans 

Kultuur

Mnr. DP Badenhorst 

Sportburo

Me. Catherine van Wyk 

Leeslaboratorium

Mnr. Arno van Wyk 

Dissipline

Me. Renée Adendorff 

Nasiebou en Karakterontwikkeling

Me. Erna Janse van Rensburg 

Gasvryheidstudies

GESELS VANDAG MET NELLIES