Kaalvoet vir ‘n goeie doel

Kaalvoet vir ‘n goeie doel

Kaalvoetdag het aangebreek op Vrydag, 4 Augustus – ‘n dag waarop die leerders van die skool hul solidariteit met die minderbevoorregtes toon deur kaalvoet skool toe te kom, terwyl hulle ook ‘n groot hoeveelheid skoene saambring om te skenk.

Hierdie gebaar van goedheid het nie net die harte van die skoolgemeenskap geraak nie, maar ook ‘n groot verskil in die lewens van dié wat minder het.

‘n Opregte dankie word uitgespreek aan elke leerder, ouer, en personeellid wat ‘n bydrae gelewer het deur skoene te skenk. Hierdie bewys van omgee het die ware gees van die kernwaardes van NHS uitgemaak.

Hierdie uitreik is ‘n voorbeeld van medelye en diensbaarheid en wys dat deur gesamentlike pogings, groot hoogtes van welwillendheid bereik kan word.