Daar gaan 480 leerders  in Hoërskool Nelspruit se twee koshuise tuis:  Huis Maré vir dogters en Huis Hermann Davin vir seuns.  Hier word ‘n huislike atmosfeer geskep en roetine bied vastigheid en dissipline aan die inwoners.

NHS se koshuise is tradisievas.  Spesifieke gebruike snoer die seuns / dogters saam en laat hul waarlik deel van die koshuisgesin voel.

Stiltetyd en gangbybelstudie is belangrike tye in die koshuise.  Tradisionele geleenthede soos ‘n Ma-en-dogterdag, ‘n Pa-en-seunaand, ‘n Koshuis-sêr, Mej. HM, Volleyball (vlugbal) en koshuisverjaarsdae en –dinees is hoogtepunte op die koshuiskalender. 

HUIS MARÈ

FASILITEITE

Aangesien die koshuis ‘n verlengstuk van die ouerhuis is, is dit vir NHS belangrik dat die kind menswaardig bly en leef. Die koshuise beskik oor uitstaande fasiliteite en die tuine en geboue getuig van die professionele manier waarop die koshuise bedryf word. Die inwoners van Huis Maré het hul eie binnenshuise swembad, borrelbad en Turkse stoombad. Hierbenewens beskik Huis Maré oor ‘n skoonheidsalon wat bedryf word deur ‘n geregistreerde somatoloog en haarkapper.Albei koshuise is toegerus met pragtige eetsale waar inwoners daagliks drie gebalanseerde etes ontvang.

HUIS HERMANN DAVIN

FASILITEITE

Huis Hermann Davin spog met sy eie swembad, avontuur-gholfbaan, ontspanningslokaal en koffiekamer. Albei koshuise is toegerus met pragtige eetsale waar inwoners daagliks drie gebalanseerde etes ontvang.

Naweke

Die koshuise is “weekhuise” en is dus elke naweek gesluit, tensy daar die betrokke Saterdag tuissport bedryf word.

Aansoek

Voorgeskrewe aansoekvorms is by die skoolkantoor asook op die internet beskikbaar.

Losiesgelde

Losiesgelde is kwartaalliks vooruitbetaalbaar – voor of op die eerste dag van elke kwartaal.

Gedragskode

Soos dit in elke ouerhuis hoort, geld daar in NHS se koshuise sekere reëls.  Alle inwoners onderwerp hulle aan ’n dissiplinêre kode wat onder leiding van die personeel deur die leerders self opgestel is. Omdat ons graag ’n veilige tuiste vir elke leerder wil skep, word daar streng by hierdie gedragskode gehou.

GESELS VANDAG MET NELLIES