NHS gebruik Heroes Anonymous Toep

NHS gebruik Heroes Anonymous Toep

Die sanger, Jo Black, wat ook bekend is vir sy Be That Guy/Girl–veldtog het Vrydag 27 Augustus die Heroes Anonymous toep by Hoërskool Nelspruit bekendgestel.

Die hoofdoel van die Be That Guy/Girl-veldtog is om ‘n kultuur van aanspreeklikheid, integriteit en verantwoordelikheid by skole te skep en sodoende boeliegedrag te verminder.

Jo het vele skole besoek en besef dat dit vir leerders moeilik is om positiewe asook negatiewe gedrag aan te meld. Die selfoontoepassing is toe deur Jo en sy broer, Willem Engelbrecht, ontwikkel. Hierdie inisiatief is positief deur ‘n hele aantal skole se leerders en ouers ontvang .

Die Nellies kan ook nou van hierdie toepassing gebruik maak om goeie gedrag en enige negatiewe voorvalle soos afknouery, konflik of geweld aan te meld. Hierdie inligting word dan deurgegee aan personeel, soos die skoolhoof en skoolsielkundige wat bevoeg is om sake met integriteit en deernis te hanteer.

Leerders word aangemoedig om van hierdie toepassing gebruik te maak sodat negatiewe gedrag aangespreek kan word.