Omsendbrief 15: Woede is ‘n doodloopstraat

Omsendbrief 15: Woede is ‘n doodloopstraat

WOEDE IS ‘N DOODLOOPSTRAAT

In die vorige omsendbrief het ek my dankbaarheid uitgespreek dat ons ten spyte van ‘n moeilike jaar steeds ‘n volwaardige matriekeindeksamen kan skryf.

Die nuutste verwikkelinge stel egter weer nuwe eise aan die matrieks, hulle ouers en die personeel van die skool.

U is bewus daarvan dat die Minister van Basiese Onderwys aangekondig het dat graad 12-leerders op Dinsdag, 15 Desember 2020 om 14:00, die Tweede Wiskunde Vraestel moet oorskryf.  Sy het voorts ook aangekondig dat die leerders op Donderdag, 17 Desember 2020, om 09:00 die Fisiese Wetenskappe, Vraestel 2 moet oorskryf.

Ons leerders moet hierdie aankondigings met die nodige erns bejeën en  eerbiedig.  Ek versoek u om die matrieks te motiveer om hierdie saak positief te benader. Die personeel is gereed om weer ekstra hulp aan te bied om ons matrieks by te staan in hulle voorbereiding.

Daar is tans openbare debatte aan die gang en selfs moontlike hofsake wat kan volg, in ‘n poging om die Minister se besluit ter syde te stel.  Ons posisie bly egter om die leerders te motiveer om voorbereid te wees om te skryf.

Indien daar wysigings plaasvind, sal ons dit ook by Hoërskool Nelspruit toepas en u daarvan in kennis stel.

Groete,
Mnr. Johan Hattingh