Opvangstrategie na Covid-19

Opvangstrategie na Covid-19

NHS het Dinsdag 20 Oktober ‘n akademiese beraad waarby van die plaaslike laerskole ook betrokke was, aangebied. Me. Maryna Besseling van die SAOU het gepraat oor die gesnoeide kurrikulum en gevolglike agterstande in terme van vaardighede, assessering en moontlike opvangstrategieë. 

Dr. Huw Davies het die tema Post Covid gesindheid en benadering van die opvoeder met verwysing na die verwagting van leerders en kollegas hanteer. Na die groepsessies en terugrapportering is die kursusgangers met nuwe moed vir 2020 uitmekaar.