Spesiale Omsendbrief – 7 April 2020

Spesiale Omsendbrief – 7 April 2020

Geagte Ouers

Hierdie skrywe het ten doel om u op hoogte te bring met die verskillende vorme van kommunikasie wat die personeel en leerders van die skool gebruik om ‘n positiewe boodskap te bring – selfs in hierdie uitdagende tye. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om enkele reëlings met u as Nellie-ouers te tref.

Die Bestuurskomitee van die skool gebruik verskillende platforms om met leerders en die gemeenskap te kommunikeer. Daar is reeds vyf verskillende videogrepe op onder andere die skool se facebook-blad geplaas. Kyk gerus daarna as u nog nie het nie – dit vertel iets van die Nellie-waardes.
Binne ‘n Nellie hart – Episode 1: https://www.youtube.com/watch?v=mm5U3eACz7c&t=14s
Binne ‘n Nellie hart – Episode 2: https://www.youtube.com/watch?v=fhMtWMpnbOw&t=7s
Binne ‘n Nellie hart – Episode 3: https://www.youtube.com/watch?v=bL3zq18vftI&t=6s
Binne ‘n Nellie hart – Episode 4: https://www.youtube.com/watch?v=NyFnZjBJEmw&t=8s
Binne ‘n Nellie hart – Episode 5: https://www.youtube.com/watch?v=sa7NWoMRekI&t=7s
Binne ‘n Nellie hart – Episode 6: https://www.youtube.com/watch?v=O7-qOqRfUvs

Personeel en leerders het ook die Groenstoel-produksies gebruik om die 21-dae-inperking-video-uitdagings te plaas. Hierin het ons gesien hoe geoefen word, maar ook hoe akademies verkeer word.

21-dae-inperking-video-uitdaging – Survival of the fittest Nellie: https://www.youtube.com/watch?v=BpxpPrOObV0&t=10s
21-dae-inperking-video-uitdaging – Tuisonderrig: https://www.youtube.com/watch?v=IxfYSm5HHbI

Personeel het die afgelope week seker gemaak dat ons Nellies genoeg inligting en skoolwerk het om te doen – sodat ons ten spyte van die inperkings vorder met die werk, op pad na die Junie-eksamens toe! Hier versoek ek ouers om genoeg data vir die kinders te koop om hulle skoolwerk te doen.

Die Minister van Basiese Onderwys het nog nie aangekondig wanneer die skole weer gaan open nie. Ons wil nie daaroor spekuleer nie, maar ons gee aan u die onderneming dat ons reeds ‘n opvangstrategie en ‘n opvangskedule gereed het om seker te maak dat  ons leerders nie skade lei nie. In dié verband wil ek graag die ouers versoek om ons hiermee te vertrou en om saam te werk as ons buite die normale ure sal skoolgaan en ekstra eise aan die leerders (en ouers) stel. Dit sal dalk raadsaam wees om nie nou u Junie-vakansieplanne te finaliseer alvorens datums t.o.v. die Junie-eksamen en vakansie van die Nasionale Departement van Onderwys ontvang is nie.

Baie dankie ouers en leerders dat u, ten spyte van die afsondering, skoolsluiting en uiters moeilike ekonomiese tye steeds gedissiplineerd optree en die verspreiding van die Covid-19 virus beperk.

Mag die moeilike tye waarin ons nou verkeer ons Nellie-karakter en Nellie-Guts na vore bring en self versterk.

In hierdie grendeltyd moet ons steeds onthou dat Paastyd ‘n baie spesiale tyd is en ons moet die besondere waarde van die Paasgebeure opnuut besef.

Geseënde Paastyd vir u toegewens.