2019 Tag

Aantal kandidate:  244 Slaagsyfer: NHS = 99,6% Mpumalanga = 80,3% Gemiddelde % per leerling: 65,2% Toelating tot Tersiêre Instellings: 99,6% Universiteitsvrystelling:  82% Diploma: 17,6% Toekennings: Beste Akademiese skool in kwintiel 4&5 Hoogste Universiteits...

Die redenaars-en debatsvereniging het op Woensdag 16 Oktober 'n heerlike afsluiting na ‘n jaar vol prestasies in Café Duet op die skoolterrein gehou. Die klomp...