Graad 12’s Tag

PALMAM QUI MERIUT FERAT “Laat hom wat dit verdien, die palmtak dra.” Hierdie kragtige skoolleuse “Palmam Qui Meriut Ferat” is deur die klas van 2021 gestalte gegee....