Hoërskool Nelspruit is ‘n dinamiese skool, ryk aan tradisie, wat op akademiese-, sport- en kultuurterreine uitstekend presteer en is een van die toonaangewendste skole in Suid-Afrika.  By NHS is daar ’n gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur. Leerders word aangemoedig om aan sport sowel kulturele aktiwiteit deel te neem. ‘n Betrokke leerder is ‘n gelukkige leerder. Buitemuurse aktiwiteite is vormend en leerders wat daaraan deelneem, beleef hul skoollewe as verrykend. Buitemuurse aktiwiteite ontwikkel ons leerders fisiek en geestelik.

 

Voornemende Nellies (Graad 7-leerders) is enige tyd welkom om by NHS besoek af te lê. Dit is vir ons belangrik dat nuwe ouers en leerders ons skool so gou as moontlik moet leer ken. Kom stap ‘n draai deur die skool, maak ‘n afspraak met ons personeel, woon ons sport-, kultuur- en/of kuiergeleenthede by en volg ons op Facebook, Instagram en d6.

Die tydsversloop van inskrywing vir nuwe graad 8’s verloop soos volg:

April: Roadshow by Laerskole en uitdeel van uitnodigings na die Opedag aan graad 7’s

Begin Mei: Opedag vir graad 7’s en hul ouers by NHS

Mei: Gr.7 Oueraande (Nelspruit en omliggende dorpe)

Begin Mei: Inskrywinsproses open

Junie en Julie: Persoonlike onderhoude met die hoof en skoolbestuur

Einde Augustus: Inskrywingsproses sluit

Einde Augustus: Graad 7 Identifiseringsnaweek

September: Ingeskrewe leerders ontvang ‘n verwelkomingsbrief

Begin November: Inligtingsaand vir ouers van ingeskrewe leerders

Rig navrae ten opsigte van graad 8-inskrywings aan: nstoltz@nelliesh.co.za

AFLAAIBARES:

 

Aansoeke vir 2023 is oop.
Enige navrae e-pos nstoltz@nelliesh.co.za

 

Prospektus

GESELS VANDAG MET NELLIES